Stadscompagnie Arnhem: verbindt stad en mensen

23 januari - Werkpresentatie muziekpilot HAN

Spannend! 'Onze' studenten: Endale, Janneke, Jelke, Marloes van de opleiding Social Work van de HAN hebben samen met Stadscompagnie deelgenomen aan de pilot: Muziek als middel. Donderdag 23 januari is iedereen welkom bij de eindpresentatie in samenwerking met Huize Kohlmann. Natuurlijk zingt de Stadscompagnie ook mee.

Tijd: 13.30 - 14.30 uur (vervolgens nabespreking)
Locatie: De Stadskeuken, Beekstraat 40