Stadscompagnie Arnhem: warm, sociaal en ondernemend

Missie
Stadscompagnie Arnhem wil zoveel mogelijk mensen een wekelijks lichtpuntje bieden door samen te (leren) zingen naar eigen mogelijkheden en draagkracht, met als tegenprestatie het zingplezier te delen met stad en stadgenoten.

Iedereen is welkom: jong en oud, krachtig en kwetsbaar, met- of zonder beperking, (kans) arm en rijk.

Doel
Erbij horen (inclusie), ontmoeten en verbinden -met elkaar en met de stad- en zichzelf versterken, want ...

Zingen is gelijkwaardig, gezond en maakt mensen blij!


Stichting Stadscompagnie heeft geen winstoogmerk en werkt waar mogelijk op basis van wederkerigheid. 

De stichting is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Bestuurder en RvT onderschrijven statutair de governance codes Cultuur + Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.


Stichting Stadscompagnie
St. Catharinaplaats 28
6811 BS Arnhem

026-3030425
06-44216196
info@stadscompagnie.nl

KvK 63478226
RSIN 855253460
NL09TRIO0390944602


I-Depot
2014: 059947 | 2016: 089958