Stadscompagnie Arnhem: verbindt stad en mensen

Niemand Alleen-campagne

Ook Stadscompagnie doet mee!

De vlam; symbool van warmhartigheid. 
Met de vlam wil het Oranjefonds samen met vele mensen en organisaties verbondenheid uitdragen en met alle 'vlamdragers' samen laten zien dat niemand er alleen voor hoeft te staan in deze dagen.