Stadscompagnie Arnhem: verbindt stad en mensen

Stadscompagnie & Kunstcafe & ImmerlooParkFestival (jul)

En nog een! Tijdens het ImmerlooParkFestival organiseert Kunstbedrijf Arnhem een festival-editie van hun succesvol Kunstcafe 55+, speciaal voor Arnhem-Zuid. Stadscompagnie verleent hieraan collegiale medewerking, met een korte openbare zangrepetitie voor en met de Kunstcafe-gasten, om 12.00 uur in de Lounge Tent.