Stadscompagnie Arnhem: verbindt stad en mensen

Ode aan het Kerkplein (mrt)

Donderdag 23 maart organiseren we een meezing-ode aan het Kerkplein. Archeologen graven ons verleden op, terwijl graafmachines oprukken om het plein voor te bereiden op de toekomst. Het uitgelezen moment om even stil te staan bij het plein zoals het was, is en gaat worden. Alle Stadscompagniezangers hebben gezamenlijk een nieuwe tekst gemaakt op de melodie van 'Het Dorp' van Wim Sonneveld. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te zingen of luisteren.